Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

Chrabaszczowa
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"

July 03 2015

Chrabaszczowa
7547 818d
Watson, what have you done?
Reposted frompeper peper viavertheer vertheer
Chrabaszczowa
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viabookinistka bookinistka
Chrabaszczowa
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viabookinistka bookinistka
Chrabaszczowa
1958 51ae 500
i suffered, i learnt, i changed
Reposted fromkukka kukka viabookinistka bookinistka
Chrabaszczowa
3098 6599
Reposted fromrol rol viapsychoviolet psychoviolet
Chrabaszczowa
9767 496e
Reposted frommup mup viaifyouleave ifyouleave
Chrabaszczowa
Reposted fromweightless weightless viaanakarenina anakarenina
Chrabaszczowa
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina

June 30 2015

Chrabaszczowa
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Chrabaszczowa
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira

June 29 2015

Chrabaszczowa
Chrabaszczowa
Reposted fromgruetze gruetze viaune-raconteuse une-raconteuse
Chrabaszczowa
6452 6cbb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadunkellicht dunkellicht
Chrabaszczowa
0358 799c 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamauak mauak
Chrabaszczowa
1549 77f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaveturna veturna
Chrabaszczowa
,,Spierdalaj - odpisuję jej w myślach. - Wynoś się, zniknij, wyparuj. Przestań mnie rozstrajać i rozpraszać".
— .
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaifyouleave ifyouleave
Chrabaszczowa
Chrabaszczowa
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaanakarenina anakarenina

June 25 2015

Chrabaszczowa
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl