Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Chrabaszczowa
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl vialojournal lojournal
Chrabaszczowa
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viamauak mauak
Chrabaszczowa
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viamauak mauak
Chrabaszczowa
Przy tobie jakoś tak się uspokajam. Nie wiem, jak to się dzieje… ale w twoim towarzystwie czuję się swobodnie i dobrze się bawię. Dlatego chciałbym dalej się z tobą spotykać. Jeżeli znów coś cię będzie martwiło, zawsze cię wysłucham… o ile będziesz chciał mi o tym opowiedzieć.
— Kou Yoneda
Reposted fromifyouleave ifyouleave

April 13 2017

2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viaOnly2you Only2you

April 10 2017

5053 ca9c 500
Reposted fromidiod idiod viascorpix scorpix

April 07 2017

Chrabaszczowa
Reposted fromtfu tfu viamauak mauak
Chrabaszczowa
4189 41d8
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viascorpix scorpix
Chrabaszczowa
6594 a328
Reposted fromunr-eal unr-eal viapsychoviolet psychoviolet

April 05 2017

Chrabaszczowa
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxhiatusx xhiatusx

April 03 2017

Chrabaszczowa
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaOnly2you Only2you

March 31 2017

Chrabaszczowa
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaifyouleave ifyouleave
Chrabaszczowa
9622 04a8 500
Reposted fromfreakish freakish viaune-raconteuse une-raconteuse
Chrabaszczowa
Chrabaszczowa

February 23 2017

Chrabaszczowa
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"

July 03 2015

Chrabaszczowa
7547 818d
Watson, what have you done?
Reposted frompeper peper viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl