Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

Chrabaszczowa
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous vianowelovestory nowelovestory
Chrabaszczowa

October 16 2017

4135 a40a
Reposted fromselkies-song selkies-song viamauak mauak

October 05 2017

Chrabaszczowa
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
Chrabaszczowa
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viamauak mauak
Chrabaszczowa
1360 a5b9
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viamauak mauak

September 27 2017

Chrabaszczowa
1899 4a7d
Chrabaszczowa
Chrabaszczowa

Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jedynym, czego mi w tym wszystkim brakowało, była ludzka obecność. Nie zmieniłaby biegu wydarzeń. Ale wiem, że byłoby mi łatwiej przejść przez zmartwienia, które były do przejścia. Jestem pewna, że prawdziwy, materialny, a nie sieciowy człowiek obok podtrzymałaby optymalny poziom energii moich psychicznych baterii.

Czasem życie cholernie boli i ścina z nóg, odbiera chęć do życia i masakruje psychikę. To zdarza się każdemu z nas. Okłamujemy się, wierząc, że w takich chwilach pomoże jakakolwiek codzienna czynność. Cały sekret tkwi w tym, by mieć obok kogoś, kto odrzuci na bok swoje sprawy i spróbuje zrozumieć, nie myśląc w duchu, że przesadzasz. Kogoś, kto obejmie, a nie wyjdzie, widząc łzy i zadzwoni za kilka dni, by zapytać, jak się czujesz.

Tak wygląda przyjaźń.

Dzisiaj wszystkim nam jej brakuje.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagwiazdeczka gwiazdeczka
Chrabaszczowa
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viapheebs pheebs
Chrabaszczowa
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viapheebs pheebs
Chrabaszczowa
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper vianowelovestory nowelovestory

September 21 2017

Chrabaszczowa
9862 9df1 500

September 20 2017

1452 3f71

❤️

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix
Chrabaszczowa
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaxhiatusx xhiatusx
Chrabaszczowa
2177 236c
Reposted fromscorpix scorpix
Chrabaszczowa
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix

September 15 2017

Chrabaszczowa
2643 49cc 500
Reposted fromzciach zciach viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl